7. středisko BLANÍK Praha 4

Přihlaste se - budete moci přispívat do fóra, hlasovat v anketách atd.

Obecně o Protěži

Jsme křesťansky zaměřený skautský oddíl. Ve skautské organizaci jsme evidovaní jako 44. oddíl, člen 7. skautského střediska Blaník. Protěž má 4 družiny skautů a skautek - starší členové – Tučňáci, Bobři, Vydry a Sojky a 2 družiny vlčat a světlušek - mladší členové – Guará a Sardinky. Trochu mimo systém funguje Krůcrew – skupina roverů. V družinách je kolem 10-15 dětí. Na družinu připadají asi 4 vedoucí.

ProtěžDružinovky máme 1× týdně, výpravy (trojdenky) cca 1x za 2 měsíce, mezi nimi ještě další akce. Mezi další akce patří např. oddílové hory, Jupijou - soutěž mezi družinami (i z jiného oddílu) ve zpěvu, Protěžácký ples pro rodiče dětí a další. Pro starší skauty a skautky pořádáme rádcáky.

Každý rok v červenci pořádáme stanový tábor. Tábor starších dětí trvá asi 20 dní, mladší děti mají tábor v tee-pee (10-14 dní). Tradiční táborové akce jsou manévry, pokladovka, přepady, hlídky, dobová etapka (celá táborová kultura je jí přizpůsobena). Od roku 2012 máme nové tábořiště poblíž Valče na Třebíčsku.

Co je to vlastně Protěž?

Protěž. Květina, kterou ti z nás, kteří milují hory, jistě již vícekrát viděli navlastní oči. Jaká je? Sotva ji najdeš mezi kamením a trsy jiných rostlin. Nenápadná. Najdeš ji na místech, kde je sice krásně, ale odkud se nakonec rád vracíš do klidnějších krajin. Houževnatá. Patří k ohroženým druhům, protože ji ohrožuje nezájem člověka o cokoliv mimo něj.

Protěž. Oddíl, se kterým jsme každý spojili kratší či delší kus naší cesty. Jaký je? Nemává zuřivě prapory ani ho nenajdeš na okázalých akcích. Nenápadná. Přesto je již padesát let místem pro kamarádství a dosud odolala všem nedostatkům, které ji pravidelně postihují. Houževnatá. I oddíl Protěž však patří k ohroženým druhům. Díky našim bývalým vůdcům dokázal přežít v dusivém prostředí komunismu i rozvinout se v době jeho pádu. Nebezpečí, které mu však hrozí, a dnes možná víc než dřív, je stále stejné: náš nezájem o cokoliv mimo nás.

Známí členové